TOPITOPI står for "tidlig opsporing og indsats". Det er en fælles systematik i Børn & Unge. Vi anvender metoden i vores vurdering af børns og unges trivsel. Det skal sikre, at vi kan lave en rettidig indsats over for børn og unge, der er udfordret på deres trivsel, læring og udvikling.


Vi foretager en trivselsundersøgelse af alle børn og unge to gange årligt.

Konkret udfylder vi et trivselsskema for jeres barn i samarbejde med lærerne på Hald Ege Skole. Skemaet har til formål at opspore børn i mistrivsel.


Når vi undersøger trivslen, ser vi på

  • børnenes færdigheder og kompetencer i sociale sammenhænge
  • om de får tryghed og omsorg fra voksne
  • om de er aktive og ligeværdige deltagere i fællesskabet
  • om de har en positiv selvfølelse.


Ved indmeldelse giver I som forældre automatisk samtykke til, at vi må samarbejde med skolen omkring jeres barns trivsel.

Læs mere om vores behandling af personoplysninger her.