Klubområdets politikker

Rygning

Der må ikke ryges på klubbens matrikel.


Alkohol

Der må ikke indtages alkohol i klubberne. Hvis børn og unge møder op i klubben i påvirket tilstand, handler vi øjeblikkeligt på det.


Forsikringer

Vi har ikke tegnet ulykkesforikring for børnene og de unge i klubben. Det er derfor Jeres egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis Jeres børn kommer til skade i forbindelse med en aktivitet i klubben. Dette gælder også i forbindelse med skader på genstande.


Foto og video

Vi er fuldt bevidste om, at et billede og en video er et stykke persondata. Derfor tager vi ofte kun situationsbilleder. Altså billeder, der portrætterer en situation frem for en person. Situationsbilleder går ikke ind under kategorien “personfølsomme oplysninger”, da disse kan være taget af hvemsomhelst i offentligt rum. Du er altid i din gode ret til at få et billede fjernet, hvis du ikke ønsker vi bruger det.

Portrætbilleder – kræver til gengæld samtykke, uanset hvilket medie det bliver offentliggjort på. Er børnene under 16 år, kræver et portrætbillede forældrenes samtykke. Er de fyldt 16 år, må de selv samtykke.

OBS: Alle billeder – både situations- og portrætbilleder – bliver kun offentliggjort under den forudsætning, at de er lødige, ordentlige og ikke udstiller nogen.

Klubbernes udviklingsplan

Medarbejderne i klubberne i Viborg, har sammen lavet en udviklingsplan for 2021-2023.


I løbet af disse år, vil vi i Klubben Hald Ege have fokus på følgende arbejdsområder:

- Branding

- Livsmestring

- Fællesskaber

- Bæredygtighed

- Sammenhængsmodellen