Information til studerende

Velkommen som lønnet studerende i Klubområdet.

Som lønnet studerende i Klubområdet er du i en praktik, hvor du har store muligheder med høj grad af frihed til selv at præge indholdet i din praktik. Det sætter selvsagt nogle forventninger til dig som studerende.

Vi forventer, at du er i stand til at være studerende på en måde, hvor du selv er initiativrig og har motivationen til at se muligheder jf. studieordningens krav, der ikke nødvendigvis er relateret til at indgå i skolesamarbejde i praktikken, men anden eksternt samarbejde.

I vejledning, hvor du forventes at tage ansvar for indholdet, forventes også du i høj grad at være nysgerrig og undrende på vores praksis og det, der er dine læringsmål. Du er den, der skal tage teten.

Hos os arbejder vi i mindre personalegrupper, hvor der forventes høj grad af ansvar, både fra den enkelte i forhold til egen praksis og ansvar for fællesskabet og den fælles praksis, det pædagogiske arbejde og kulturen i klubben samt i personalegruppen.

Som studerende forventes du at tage aktiv og respektfuld del i alle facetter af det pædagogiske arbejde med brugerne og bidrage konstruktivt til det professionelle og kulturelle miljø i klubben.

Vi forventer,, at du er i stand til at være en stabil, loyal, bidragende, selvstændig og ansvarsfuld kollega, og som gerne smitter med god stemning.


Vi glæder os til en lærerig praktik med stort udbytte, både for dig og os.


Velkommen hos os ønskes du på vegne af MED-udvalget


Jakob Vendelbo Kristensen, Klubområdeleder