De fleste børn i klubben har deres egen mobiltelefon. Børnene er velkomne til at have dem på sig og bruge dem, når de er i klub. Vi har indrettet en mobil-zone i vores fællesrum, hvor man søger hen, hvis man vil sidde med sin telefon. Vi vejleder børnene til at udvikle sunde værdier omkring brugen af deres telefon, og vi er opmærksomme på at børnene bruger dem med måde. Vi tager gerne snakken med børnene om brugen af de digitale medier, hvor der ligesom i den ”analoge” verden bør udvikles empati og gensidig respekt for hinanden.  

På scenen i vores sal, er bliver der også mulighed for at bruge sin telefon til at lave videoer. På den måde undgår vi, at børnene kommer til at filme andre børn, som tilfældigvis er i baggrunden. 

 

I klubben har vi prioriteret kun at have Nintendo Wii og Playstation4 med mulighed for VR. Vi har nogle computere, som kun kommer frem i forbindelse med LAN i klubben ca. 3 gange om året. Her er det også muligt for børnene, at medbringe deres egen computer. 

Med undtagelse af den Playstation4 vi har i vores Ungerum, er klubbens konsoller, og computerne, placeret i vores fællesrum. På den måde har vi mulighed for at følge med i hvad der sker i, og gå i dialog med børnene om, hvordan man navigerer og opfører sig i og omkring den digitale verden. Kommunikationen er en vigtig del af at spille sammen, og tonen kan blive hård, som i mange andre konkurrence sammenhænge. Her kan vi som fagprofessionelle hjælpe børnene med, at kommunikationen foregår i en ordentlig tone og med respekt for hinanden.  

Vi ser flere pædagogiske fordele i at spille sammen. Vi bruger spillene som et redskab til at arbejde med sammenhængskraften i børnegruppen. Vi ser relationer der bliver skabt på tværs af alder og klasser, som også kan videreudvikles i andre sammenhænge. Børnene oplever hinandens ressourcer og skal i flere spil samarbejde. Der er en stor læring både socialt og intellektuelt igennem udveksling af idéer og strategier, og ved sammen at finde muligheder i spillene.  

Vi engagerer os i børnenes spilverden, og vi spiller gerne sammen med børnene. På den måde får vi en forståelse af, hvad det er børnene oplever gennem spillene. Samtidig lærer vi rigtig meget af børnene. Når vi kender børnenes spilverden, er vi også bedre rustede til at danne vores egne holdninger til spillene, og gå i dialog med børnene om dem. 

  

PEGI mærkning 

PEGI er en forkortelse af ”Pan European Game Information”. Det er et mærkningssystem, som oplyser om spils indhold og mulige skadelige påvirkninger i forhold til børns alder. I Danmark forpligter udgivere sig til at mærke spil efter en række kriterier. Denne mærkning er først og fremmest vejledende, og skal ikke tolkes som et forbud. 

Mærkningen bliver i Danmark kritiseret for at være for endimensionel, da der i PEGI-mærkningen ikke tages højde for den kontekst spillene spilles i - der kan være stor forskel på, at sidde og spille et spil alene, og at spille det sammen med andre. Derudover tager PEGI ordningen heller ikke højde for de kompetencer børnene kan opnå ved at spille spillene. 

I klubben ser vi på PEGI mærkningens anbefalinger, og vurderer altid hvornår vi rent pædagogisk kan forsvare indholdet af eksempelvis vold og sprogbrug, der er i det enkelte spil. Hvis vi vurderer at et spil kan have effekt på børnene evne til at adskille fiktion og virkelighed, hvor børnene bliver psykisk påvirket af det, og ikke ser spillet som leg, vil vi aldrig tilbyde børnene at spille det i klubben. Spil med PEGI mærkning 18+ bliver ikke indkøbt til klubben. 

 

Vi vil til enhver tid respektere Jer, som forældre, og Jeres holdninger. Derfor tager vi gerne en dialog omkring vores politik, samt Jeres børns færden i den digitale verden.